"De Korenaer"


  Wanneer Loosduinen precies een korenmolen heeft gekregen is niet bekend. Maar de abdij bezat een korenmolen. Deze molen is in 1569 gesloopt, tot treurnis van de Loosduiners, die hun graan nu in het Westland moesten laten malen. Omdat de Loosduiners klaagden over het verlies van hun molen, liet Prins Maurits in 1595 een nieuwe bouwen. Toen de "Maurits-molen" werd gebouwd, was hij geheel van hout. In 1720 woedde een zware storm waarbij het houten bovengedeelte geheel vernield werd. De herbouw werd meteen ter hand genomen. Het sluitsteentje boven de ingang herinnert aan  deze herbouw : op dat steentje staat het jaartal 1721. De stenen onderbouw dateert dus nog van de eerste molen uit 1595. Tijdens de Franse tijd (1798) werden alle adellijke bezittingen nationaal bezit, dus ook de molen. Tenslotte werd in 1812 de molen weer particulier bezit  Er werd sinds die tijd regelmatig van eigenaar gewisseld. Toen in 1925 de laatste particuliere eigenaar er over dacht de molen te laten slopen (de noodzakelijke restauratie koste veel geld) greep de gemeente Den Haag in. Ze kocht de molen voor f 19.500-. en liet de molen restaureren.  Bij die koop in 1925 verwierf de gemeente het bijbehorende windrecht, wat inhoud dat er geen hoogbouw in de directe omgeving van de molen mocht verrijzen. Omstreeks 1956-1957 is de molen ook gerestaureerd, waarbij o.a. een nieuwe stelling werd aangebracht. Verder was er de verplichting de molen 52 maal per jaar te laten draaien. Den Haag breidde steeds meer uit wat tot gevolg had, dat normaal functioneren niet meer mogelijk was. In 1980 vond een grote restauratie plaats, waarbij o.a. de bovenas werd vernieuwd. Een aantal jaren later werd een vrijwillig molenaar aangesteld, die de molen regelmatig in bedrijf stelt.
Bekijk hier beelden gemaakt met een Drone door Rene Oudshoorn.
Eigen website: http://www.molendekorenaer.nl/

Technische gegevens

naam
adres
bouwjaar
type
functie
eigenaar
molenaars
Openingstijden                    
"De Korenaer"of molen "Prins Maurits"
Margaretha van Hennebergweg 4 Loosduinen
1721
stellingmolen
korenmolen
gemeente 's-Gravenhage sinds 1925
Rien Koolstra (0651537239) en Jan Hirs (0681705289)
Donderdag van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur.         

Constructie

voet
romp
kap
wiekenkruis


vlucht
wiekvorm
bovenas
kruiwerk
vang
inrichting                           
vierkante stenen voet van vier meter hoog
ronde stenen molen
gedekt met riet
gelaste stalen roede, Fabr. Derckx, Beegden
binnenroede: nr: 385
buitenroede: nr. 384 (beide uit 1981)
21,60m.
Oudhollands
gietijzer, Fabr. De Prins van Oranje, ijzergieterij te 's Hage 1873 No. 864 ; lang 4,84
30 houten rollen ; kruirad
losse Vlaamse blokvang uit vier stukken ; wipstok
twee koppels 16der kunstmaalstenen ; twee regulateurs
sleepluiwerk

Overbrengingen

aantal kammen bovenwiel
aantal staven bovenschijfloop
aantal staven steenschijfloop
aantal kammen spoorwiel
overbrengingsverhouding              
57
26, steek 11,0 cm.
19
60, steek 8,8 cm.
1 : 6,92

Versieringen

                                                              baard, oranje geschilderd met witte rand en opschrift : ANNO 1721
                                                              DE KORENAER
                                                              boven de toegangsdeur een sluitsteen met het jaartal 1721                                                  

Aanvulling

                                                              De maalzolder ligt een meter lager dan de stelling
                                                              De gietijzeren bovenas, Fabr. F.J. Penn & Comp, Dordrecht 1863 no 289 ; lang 4,00m. is in 1980 
                                                              vervangen wegens  askopbreuk      

 

 

                                                                   Deze pagina is gemaakt op 20-12-2006 tijd: 21:15 uur.                          Molenindex
                                                                                                                                      Laatste wijziging: