"De Korpershoek"


Ten westen van het dorp Schipluiden staat al sinds eeuwen een korenmolen, want al in 1541 wordt melding gemaakt van een korenmolen op deze plaats. De molen dankt zijn naam aan de karpers die op deze plek paaien en kuit schieten. De plaats waar de molen staat was dermate klein, dat de molenaar in 1622 aan het Hoogheemraadschap van Delfland toestemming vraagt om de werf te mogen vergroten. Hierna word in 1625 een nieuwe molen gebouwd. De molen draaide tot juli 1865, want op de 21ste van deze maand werd hij door de bliksem getroffen en verbrandde geheel. De molen werd mogelijk herbouwd met gebruikmaking van een Berkelse poldermolen en deze herbouwde molen onderging het zelfde lot als zijn voorganger : op 2 februari 1945 is ook deze molen in brand geraakt. Omdat men de molen terug wilde, werd er al in maart 1945 een comité opgericht om tot herbouw te komen. Na enig zoeken kwam men in Leimuiden terecht bij korenmolen "De Jonge Pieter" uit 1772 die buiten bedrijf was en al enigszins tekenen van verval begon te vertonen. Omdat het comité geen rechtsgeldende bevoegdheden had werd dit omgevormd tot een stichting. Daarna kon molenmaker van der Loo uit Kethel (Schiedam) een begin maken met de sloop van de Leimuidense molen. De onderdelen werden per schip naar Schipluiden vervoerd en zo vond op 13 mei 1950 de eerste steenlegging plaats.
 Op zaterdag 10 november 1951, werd de herbouw afgesloten met een feestelijke opening, waarbij de molen weer in gebruik kon worden gesteld door Mr. R. Hotke, waarnemend hoofd van de afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming van het Ministerie van onderwijs, Kunst en Wetenschappen. Molenaar de Willigen, later opgevolgd door van Leeuwen, maalde hoofdzakelijk veevoeder. Eind jaren tachtig bleek dat de molen een restauratie nodig had, ondanks dat er toch voldoende onderhoudswerk aan gepleegd werd. Zo werden de roeden en het staartwerk slecht, het halslager en de stopping werd steeds verder naar buiten gedrukt en besloten werd om de molen half 1990 stil te zetten. In januari 1991 ging een grote restauratie van start, molenmaker Verbij uit Hoogmade vernieuwde de roeden, staartwerk en de windpeluw. Door van Leeuwen werd op 31 mei 1991 een feestelijke opening georganiseerd, waarbij de molen door burgemeester drs. Waayer weer in gebruik werd gesteld. Daags daarna werd een open dag gehouden voor de Schipluidense bevolking, waar grote belangstelling voor was. De molen is een pronkstuk voor het dorp Schipluiden en het is te hopen dat de molen tot in lengte van jaren malende/draaiende te zien zal zijn.         

Technische gegevens

naam
adres
bouwjaar
type
functie
eigenaar
molenaar
Openingstijden                 
"De Korpershoek"
Gaagweg 1  2636 AG  Schipluiden
1950
grondzeiler
korenmolen
G. van Leeuwen
G. van Leeuwen (tel 015-3809128)
Op afspraak

Constructie

voet
romp
kap
wiekenkruis


vlucht
wiekvorm
bovenas
kruiwerk
vang
inrichting                                    
veldmuren van vier meter hoog
houten achtkant gedekt met riet
gedekt met riet
gelaste stalen roeden, Fabr. Derckx, Beegden
binnenroede: nr. 592
buitenroede nr: 591 (beide uit 1990)
26,25 m.
Oudhollands
gietijzer, gegevens gedeeltelijk onder de vulstukken, De Pr......, ij......187
42 nylon rollen : kruirad
losse Vlaamse blokvang uit vijf stukken : wipstok
een koppel der 17der kunstmaalstenen ; twee regulateurs
op elektrische kracht een elevator, twee mengketels en een hamermolen

Overbrengingen

aantal kammen bovenwiel
aantal staven bovenschijfloop
aantal kammen spoorwiel
aantal staven steenschijfloop
overbrengingsverhouding           
60
27, steek 12,0 cm.
85
27, steek 9,0 cm
1 : 7,00

Versieringen

                                      fraaie baard groen geschilderd met gele rand en met opschrift : 1772-1950
                                                                     KORPERSHOEK
                                                 aan de noordzijde een steen met opschrift : 1772-1950
                                                            brand velde de oude molen neer
                                                           maar vrolijk draait de nieuwe weer
                                                            eerst zo werkeloos in Leimuiden
                                                                maal ik nu voor Schipluiden
                                                       de eerste steen gelegd op 13 mei 1950
                                                    comité herbouw molen "KORPERSHOEK"
                                                  dr. F. H. Reynders voorz. J.P. Westerman secr.                                                   

 

 

                                            Deze pagina is gemaakt op 18-12-2006: Tijd: 23:33 uur.                                          Molen index  
                                                                                                                Laatste wijziging: 17-5-2007: Tijd 22:21 uur. Tel no.