"De Nieuwlandse molen"
 

Op 16 juni 1580 werd door de Staten van Holland en West-Friesland aan de ingelanden van het Nieuwland en Noordland vergunning verleend tot het bouwen van een achtkante watermolen. De aannemer was Ocker Screvelse, houtkoper te Dordrecht. Uit de algemene rekening van het Nieuwland over 1584 blijkt dat in dat jaar de laatste termijn van f 300,- is betaald. Misschien heeft men om die reden het jaartal 1584 en niet het bouwjaar1580 op de  baard aangebracht. De molen, van het type grondzeiler, was oorspronkelijk gebouwd als binnenkruier en later omgebouwd tot de huidige bovenkruier. Aan de molen, een van de oudste nog werkende poldermolens van Nederland, is in de loop van de tijd het nodige aan gewijzigd en gerepareerd. In 1947 werd de capaciteit vergroot door het aanbrengen van een open schroefpomp (centrifugaalpomp) in de molen. Deze pomp kon zowel door windkracht als door een elektromotor aangedreven worden. Om montage van de pomp mogelijk te maken moest het scheprad worden gesloopt en werd  waarschijnlijk ook de woning uitgebroken. In 1962 werd door het plaatsen van een vijzel de huidige capaciteit van 70 m3 p/min bereikt.  De vijzel kan zowel op windkracht als door een elektromotor aangedreven worden. De centrifugaalpomp bleef wel gehandhaafd en werd af en toe gebruikt als er extra bemaling nodig was. In 1975/1976 werd een vrij grote restauratie uitgevoerd waarbij de rietbedekking van de romp alsmede de kap en het wiekenkruis totaal vernieuwd werden. De molen bemaalt de gecombineerde polders Nieuwland en Noordland met een totale oppervlakte van ca.450 ha.
In Delflands Keur is bepaald dat in verband met het windrechtniet hoger gebouwd mag worden dan 2.50 m., gemeten vanaf de onderkant van de wiek in de laagste stand en dit over een afstand van 375 meter. In 1985 verzocht de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland aan Delfland voor de ontwikkeling van glastuinbouw toe tot vlak bij de molen. Dit hield in dat de molen verhoogd moest worden. De afdeling molenzaken van de Provincie Zuid-Holland ontwierp een plan waar ook Monumentenzorg mee akkoord kon gaan. De voorkeur ging uit naar een stellingmolen met een hoogte van de balie op ca. 5,50 m. Een geringe hoogte zou afbreuk doen  aan onder  andere visuele aspecten en daarmee aan de waarde van de molen als monument. Monumentenzorg eiste dat de stellingmolen moest voldoen aan de geldende normen voor dat molentype. De molen is in 1988 totaal 5,60 m verhoogd en werd hiermee de tweede poldermolen in Zuid-Holland met een stelling (de andere is de Haastrechtse molen). Tevens is de centrifugaalpomp verwijderd en de pompkoker volgestort met zand. De verhoging is uitgevoerd door molenmakersbedrijf Verbij uit Hoogmade. De fam. Van der Knijff was generaties lang molenaar op de Nieuwlandse molen die in de volksmond de molen van Knijff wordt genoemd

Technische gegevens

naam
adres
bouwjaar
type
functie
eigenaar
molenaar
openingstijden 
"De Nieuwlandse Molen"
Nieuwlandsche molenpad 52  Hoek van Holland
1580?
stellingmolen
poldermolen
Het Hoogheemraadschap van Delfland sedert 1 jan.1977
Luc Ruijgt 06-39678081
Op onregelmatige tijden, op Nationale molendag (tweede zaterdag in mei), de Westlandse molendag (laatste zaterdag in juni) en op Nationale Monumentendag; Voorts na telefonisch overleg.

Constructie

voet
romp
kap
wiekenkruis


vlucht
wiekvorm
bovenas
kruiwerk
vang
inrichting
Achtkante stenen onderbouw van 5,60 m. hoog, waarop houten tussenstuk van 1,50 m. hoog
houten achtkant gedekt met riet
gedekt met riet
gelaste stalen roeden, Fabr. Derkcx, Beegden.
binnenroede: nr. 201
buitenroede: nr.200) (beide uit 1976)
23,60 m.
Oudhollands
gietijzer, gegevens waarschijnlijk onder de vulstukken; lang 5.15 m.
45 ijzeren rollen ; kruirad
losse Vlaamse blokvang uit vijf stukken ; wipstok
stalen vijzel in de molen, diameter 1,80, aandrijving windkracht/elektrisch 35 p.k., schroefpomp in de molen
aandrijving elektrisch 27 p.k.

Overbrengingen

aantal kammen bovenwiel
aantal staven bovenschijfloop
aantal kammen spilwiel
aantal staven  vijzelwiel
overbrengingsverhouding
56
19, steek 15,0 cm.
37
54, steek 12,0 cm.
1 : 2,02

Versieringen                                                    

                                                     eenvoudige baard, groen geschilderd met opschrift:
                                                     ANNO 1584
                                                     DE NIEUWLANDSE MOLEN

 

                                                                                                                                                  Index molens

                                                                                                                                             Deze pagina is gemaakt op 18-12-2006  Tijd: 21:10 uur                   
                                                                                                                                             Laatste wijziging: 8-9-2010: Tijd: 21:03  uur.
                                                                                                                                             Met dank aan Tim Dreessen voor de foto.