de Drie Lelies

Eigen website Oude ansichten Molen Database

Sedert ruim twee eeuwen vormt de ronde stenen korenmolen “De Drie Lelies” samen met poldermolen “De Dijkmolen” een uniek molenduo aan de Molenweg ten noorden van het dorp Maasland. Eigenlijk was het een molentrio, want tot 1893 stond schuin tegenover “De Dijkmolen” de poldermolen van de Commandeurspolder. Boven de toegangsdeur aan de wegzijde van “De Drie Lelies” zit een prachtige gevelsteen. Deze toont een wapenschild met drie gestyleerde lelies met daaronder de tekst

DEN EERSTE STEEN GELEYT OP DEN 4 MEY DOOR TEUNTJE VAN DER LELY A: V:D: LELY ANNO 1767

Het voornaamste werk van deze molen was het malen van veevoer voor de veeteelt in de omliggende landerijen. Langzamerhand raakte door diverse oorzaken de molen meer en meer buiten bedrijf, zodat in de vijftiger en zestiger jaren, de molen alleen nog als pakhuis gebruikt werd. In die tijd was de molen eigendom van de molenaarsfamilie Roels. De molen kwam langzamerhand zodanig in verval, dat een grote restauratie noodzakelijk werd. Om die reden ging molenmaker H. van der Loo uit Kethel in de jaren 1972 - 1974 aan de slag om de molen weer maalvaardig op te leveren. Uitwendig waren de grootste klussen het volledig herstellen van het muurwerk, dat voornamelijk aan de regenzijde zeer slecht was, het vernieuwen van het wiekenkruis en het steken van een nieuwe staart. Ook verdwenen bij deze gelegenheid de gietijzeren ramen, die niet origineel waren : die ramen werden weer vervangen door de oorspronkelijke houten raamkozijnen, terwijl ook inwendig nog het nodige gebeurde. In die periode ging de molen weer terug naar de nazaten van de bouwheer van de molen, de familie van der Lely. In de eerste jaren na de restauratie was de molen dan ook weer regelmatig in bedrijf te zien. Het was de van oorsprong uit Groningen afkomstige mulder L. Noordhof, die de molen voor het malen van tarwemeel had ingericht en met deze molen weer een klein bedrijfje wilde opstarten. Door diverse omstandigheden en na het overlijden van deze energieke molenaar in 1985, kwamen aan deze activiteiten een einde en staat de molen stil en raakte weer ernstig in verval. De molen is nadat hij ging draaien tijdens de hevige storm van 27 oktober 2002 geheel van het hekwerk staart en schoren ontdaan. De algehele restauratie is in september 2006 van start gegaan De molen is inmiddels gerestaureerd en draait weer.

Laatst gewijzigd January 16, 2024: tags voor verdwenen en ansichten (0fea5d1)