de Oude Liermolen

Oude ansichten Verdwenen Molen Database Voorganger: delier/oude-lierpolder

Restauraties

De bemaling van de Oude Lierpolder dateert van 1445, want in het oudste keurboekje van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt er melding gemaakt dat er in genoemd jaar een watermolen werd gebouwd in de (Oude ) Lierpolder. Deze molen was naar alle waarschijnlijkheid een wipwatermolen, want op de kaart van Kruikius van Delfland uit 1712 staat een wipwatermolen getekend. Vijf jaar later, in 1717 is deze molen vervangen door een ronde stenen molen. Deze heeft vanaf die tijd goede dienst gedaan, tot men in de twintiger jaren van de vorige eeuw steeds meer naar mechanische bemaling neigde. Verschillende bedrijven dienden offertes in voor mechanische bemaling: dit varieerde van stoomgemaal , centrifugaalpomp tot dieselmotor met vijzel. Ook molenmaker Dekker uit Hazerswoude diende een offerte in om de molen te voorzien van Dekkerwieken, kogellagers en pompen. Daar wilden de ingelanden echter niets van weten, ondanks dat dit de goedkoopste oplossing was. Op 15 februari 1928 werd een vergadering van stemgerechtigde ingelanden gehouden en werd met 62 stemmen voor en 55 tegen besloten om de molen te vervangen door mechanische bemaling. Eveneens werd besloten om het scheprad te vervangen door een vijzel. Deze moest aangedreven worden door een Crossley dieselmotor van 35/39 p.k. De kosten van het gemaal met inbegrip van grondwerk en molenaarswoning bedroegen f 16.000,-. Toen eenmaal de motor goed draaide werd na 20 mei 1929, door het bestuur, opdracht gegeven om het wiekenkruis, staartwerk en binnenwerk te verwijderen. De kap bleef er toen nog op staan. Omdat de molen ook seinmolen voor de boezem was, werd er een seinmast naast gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam men in de problemen wegens olieschaarste. Om toch van het water af te komen heeft men in die periode (augustus 1940- juli 1945) nogal wat kosten gemaakt. Het maken van een waterloop naar de duikers in de Noordlierweg voor lozing in de Groeneveldse polder, welke windbemaling bezat. De kosten hiervan bedroegen f 1076,48. Voor het lozen van het water is aan de Groeneveldse polder een bedrag van f 1889,36 betaald. Op 18 mei 1951 dient molenmaker van der Loo uit Kethel (Schiedam) een offerte in voor het afslopen van de kap plus het aanbrengen van een betonnen dak ter hoogte van de kapzolder Voor het bedrag van f 1.560,-. Als zodanig is de romp nog aanwezig. In 1963 bleek de vijzel aan vernieuwing toe: de Fa. Spaans uit Hoofddorp bracht een nieuwe aan kosten f 35.000,-. Toen in de 60er en 70er jaren de glastuinbouw een grote vlucht nam, bleek dat op den duur het gemaal de polder niet naar behoren kon bemalen. In 1977 is het gemaal onder beheer van het Hoogheemraadschap van Delfland gekomen. De Crossley dieselmotor heeft dienst gedaan tot 1981, totdat het nieuwe automatische gemaal klaar was. De motor met vijzel doet bij extreme regenval nog wel dienst als hulpbemaling.

Last modified April 13, 2021: verdwenen molens de lier op de kaart (776603b)