de Windlust

Oude ansichten Molen Database

Restauraties

Op een archiefstuk uit 1326 is er sprake van een “molle opden mollecamp” in Wateringen. In 1574 vernielden de Spanjaarden deze molen. Arnoldus van Rhijn wordt 1776 vermeld als molenaar. Hij was een familielid van de bekende familie van Rhijn in Hazerswoude. Het Dagblad van ’s Gravenhage maakt in 1812 melding van de inzet van “de korenmolen, cum annexis te Wateringe” voor f 8.300,-. Dat is dan een wipkorenmolen, getuige een in been uitgesneden afbeelding. De buurman van molenaar Persoon (de notaris) laat een hoog huis bouwen. Persoon besluit een nieuwe molen te bouwen en wel zo hoog “dat hij vanaf de stelling in de schoorsteen van de notaris kan pissen”. De grote ronde stenen molen (stelling 14 meter, vlucht ruim 25 meter) wordt in 1869 in gebruik genomen. Op 14 november 1880 breekt brand uit en de molen brandt nagenoeg volledig uit. De molen wordt kort daarna herbouwd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de onderdelen van vermoedelijk een van de afgebroken molens van de polder “de vier Noorderkoggen” te Medemblik. In 1930 wordt C.N. Bom eigenaar van de molen en kort daarna schaft hij een dieselmotor aan. als blijkt dat voor een hoognodige reparatie aan de molen f 400,- nodig is, moet vastgesteld worden dat het geld er niet is: het is crisistijd! Geld voor dieselolie (2 cent per liter) is er nog wel. Tijdens de hongerwinter van 1944 wordt nog geprobeerd op de wind te malen maar tevergeefs. In 1947 worden de stelling en de schoren gesloopt en in 1952 wordt het gevlucht verwijderd. In 1969 koopt de stichting “Vrienden van de Wateringsche molen” de molen van de familie Bom. De firma P.van Beek uit Rijnsaterwoude voert de restauratie uit. Besloten wordt maar een koppel maalstenen te plaatsen. Dit koppel komt, tezamen met het bovenwiel, het spoorwiel en nog enkele andere onderdelen van de afgebroken korenmolen te Rhoon bij Rotterdam. Op 1 mei 1972 wordt de molen feestelijk in gebruik gesteld. Vanaf die tijd wordt de molen iedere zaterdag bemalen door vrijwillige molenaars. In 1993 volgt nog een grote restauratie: o.a. 5 nieuwe zolders met trappen en de wieken worden opnieuw opgehekt. De gebr. Bom hebben in de molen nog steeds een bedrijf, waarin naast veevoer ook meel voor menselijke consumptie verkocht wordt. Bezoekers van de molen kunnen nog steeds het maalproces gadeslaan. In 2008 is de gehele stelling vervangen i.v.m. de slechte staat van de stelling. De molen staat er nu weer prima bij, dankzij de inzet van een actief stichtingsbestuur. Ook kun je de foto’s van de restauratie welke in 1971-1972 is uitgevoerd om de molen weer te completeren bekijken:

Meer informatie over de molenaars en de molen op:http://www.monumentaalwestland.nl/

Last modified December 4, 2020: links naar restauraties (a051546)