de Nieuwlandse molen

Oude ansichten Molen Database

Restauraties

Op 16 juni 1580 werd door de Staten van Holland en West-Friesland aan de ingelanden van het Nieuwland en Noordland vergunning verleend tot het bouwen van een achtkante watermolen. De aannemer was Ocker Screvelse, houtkoper te Dordrecht. Uit de algemene rekening van het Nieuwland over 1584 blijkt dat in dat jaar de laatste termijn van f 300,- is betaald. Misschien heeft men om die reden het jaartal 1584 en niet het bouwjaar1580 op de baard aangebracht. De molen, van het type grondzeiler, was oorspronkelijk gebouwd als binnenkruier en later omgebouwd tot de huidige bovenkruier. Aan de molen, een van de oudste nog werkende poldermolens van Nederland, is in de loop van de tijd het nodige aan gewijzigd en gerepareerd. In 1947 werd de capaciteit vergroot door het aanbrengen van een open schroefpomp (centrifugaalpomp) in de molen. Deze pomp kon zowel door windkracht als door een elektromotor aangedreven worden. Om montage van de pomp mogelijk te maken moest het scheprad worden gesloopt en werd waarschijnlijk ook de woning uitgebroken. In 1962 werd door het plaatsen van een vijzel de huidige capaciteit van 70 m3 p/min bereikt. De vijzel kan zowel op windkracht als door een elektromotor aangedreven worden. De centrifugaalpomp bleef wel gehandhaafd en werd af en toe gebruikt als er extra bemaling nodig was. In 1975/1976 werd een vrij grote restauratie uitgevoerd waarbij de rietbedekking van de romp alsmede de kap en het wiekenkruis totaal vernieuwd werden. De molen bemaalt de gecombineerde polders Nieuwland en Noordland met een totale oppervlakte van ca.450 ha.

In Delflands Keur is bepaald dat in verband met het windrechtniet hoger gebouwd mag worden dan 2.50 m., gemeten vanaf de onderkant van de wiek in de laagste stand en dit over een afstand van 375 meter. In 1985 verzocht de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland aan Delfland voor de ontwikkeling van glastuinbouw toe tot vlak bij de molen. Dit hield in dat de molen verhoogd moest worden. De afdeling molenzaken van de Provincie Zuid-Holland ontwierp een plan waar ook Monumentenzorg mee akkoord kon gaan. De voorkeur ging uit naar een stellingmolen met een hoogte van de balie op ca. 5,50 m. Een geringe hoogte zou afbreuk doen aan onder andere visuele aspecten en daarmee aan de waarde van de molen als monument. Monumentenzorg eiste dat de stellingmolen moest voldoen aan de geldende normen voor dat molentype. De molen is in 1988 totaal 5,60 m verhoogd en werd hiermee de tweede poldermolen in Zuid-Holland met een stelling (de andere is de Haastrechtse molen). Tevens is de centrifugaalpomp verwijderd en de pompkoker volgestort met zand. De verhoging is uitgevoerd door molenmakersbedrijf Verbij uit Hoogmade. De fam. Van der Knijff was generaties lang molenaar op de Nieuwlandse molen die in de volksmond de molen van Knijff wordt genoemd

molendatabase: https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=991

Laatst gewijzigd January 16, 2024: tags voor verdwenen en ansichten (0fea5d1)