de Korenaer

Eigen website Oude ansichten Molen Database

Wanneer Loosduinen precies een korenmolen heeft gekregen is niet bekend. Maar de abdij bezat een korenmolen. Deze molen is in 1569 gesloopt, tot treurnis van de Loosduiners, die hun graan nu in het Westland moesten laten malen. Omdat de Loosduiners klaagden over het verlies van hun molen, liet Prins Maurits in 1595 een nieuwe bouwen. Toen de “Maurits-molen” werd gebouwd, was hij geheel van hout. In 1720 woedde een zware storm waarbij het houten bovengedeelte geheel vernield werd. De herbouw werd meteen ter hand genomen. Het sluitsteentje boven de ingang herinnert aan deze herbouw : op dat steentje staat het jaartal 1721. De stenen onderbouw dateert dus nog van de eerste molen uit 1595. Tijdens de Franse tijd (1798) werden alle adellijke bezittingen nationaal bezit, dus ook de molen. Tenslotte werd in 1812 de molen weer particulier bezit Er werd sinds die tijd regelmatig van eigenaar gewisseld. Toen in 1925 de laatste particuliere eigenaar er over dacht de molen te laten slopen (de noodzakelijke restauratie koste veel geld) greep de gemeente Den Haag in. Ze kocht de molen voor f 19.500-. en liet de molen restaureren. Bij die koop in 1925 verwierf de gemeente het bijbehorende windrecht, wat inhoud dat er geen hoogbouw in de directe omgeving van de molen mocht verrijzen. Omstreeks 1956-1957 is de molen ook gerestaureerd, waarbij o.a. een nieuwe stelling werd aangebracht. Verder was er de verplichting de molen 52 maal per jaar te laten draaien. Den Haag breidde steeds meer uit wat tot gevolg had, dat normaal functioneren niet meer mogelijk was.

In 1980 vond een grote restauratie plaats, waarbij o.a. de bovenas werd vernieuwd. Een aantal jaren later werd een vrijwillig molenaar aangesteld, die de molen regelmatig in bedrijf stelt.

Laatst gewijzigd January 16, 2024: tags voor verdwenen en ansichten (0fea5d1)